Zapoznaj się z naszą ofertą


Kilka słów o naszej firmie

Zespół IFAS tworzą specjaliści z pasją. Wszyscy rozpoczynaliśmy pracę w instytucjach finansowych od najniższych stanowisk. Hierarchia priorytetów, upór, pracowitość i ambicja pozwoliły nam wspiąć się po szczeblach kariery, by następnie z sukcesem rozpocząć działalność na własny rachunek.

Starannie dobieramy naszych współpracowników, to dla nas bardzo ważne, aby doskonale rozumieć się zarówno w pracy, jak i poza nią. Wierzymy, że tylko w taki sposób można stworzyć prawdziwy zespół i osiągnąć pełną satysfakcję z pracy na co dzień.

Nie musimy podkreślać, że „zadowolenie Klientów jest dla nas najważniejsze”. Dla nas jest to oczywiste. Potwierdzeniem tego jest nasza nienaganna reputacja zarówno wśród naszych partnerów biznesowych, jak i w całym środowisku księgowym.

Ogłoszenie o połączeniu spółek

Komplementariusz IFAS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292995, NIP 6762362762, REGON 120577821, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28 maja 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek IFAS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie z IFAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd IFAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291704, NIP 6762362130, REGON 120549210, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28 maja 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek IFAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z IFAS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie i ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pobierz Plan Połączenia
RODO dla kandydata RODO dla klientów i pracowników
Skontaktuj się z nami

Poznaj naszą ofertę

Tutaj można wpisać dodatkowy tekst dla tytułu

Nasze usługi

Księgowość Funduszy Inwestycyjnych

Prowadzimy pełną dokumentację rachunkowo-księgową obsługiwanych Funduszy w formie papierowej i elektronicznej, w zakresie określonym przepisami prawa oraz w zakresie wymaganym przez instytucje nadzorujące działalność funduszy inwestycyjnych (audytora, Urząd Skarbowy i Komisję Nadzoru Finansowego).

Pobierz ofertę

Księgowość Podmiotów Gospodarczych

IFAS Oferuje kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości spółek kapitałowych i osobowych zgodnie z PSR oraz MSR/MSSF. Obsługa księgowa opiera się na wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu naszych specjalistów, którzy stale poszerzają swoją wiedzę merytoryczną.

Pobierz ofertę

Biznes i finanse

Prowadząc księgowość danej firmy zapewniamy kompleksowe wsparcie działalności biznesowej.

Pobierz ofertę

Co mówią o nas nasi klienci

Nasi partnerzy

Zainteresowały Cię nasze usługi? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy